VoIP – Voice over IP. Torej po tej definiciji bi rekli, da je VoIP telefonija tip telefonije, kjer pri prenosu govora koristimo IP povezavo. S pomočjo različnih standardov kot je SIP in različnih glasovnih kodekov. Glas pri VoIP telefoniji torej prenašamo s pomočjo podatkovnih paketov, ki se prenašajo v realnem času (v resnici ni vedno tako). Ker si po navadi VoIP deli povezave še z drugimi podatkovnimi tokovi na LAN-u ali WAN-u, pride do časovnih zamikov prenosov glasu kar privede do raznih motenj in prekinjanj.

Zasnova VoIP telefonije v podjetju

Kako izgleda tipična zasnova VoIP sistema v podjetju. Srce vsega je VoIP server, ki po navadi deluje po SIP standardu. Ta je povezan na LAN podjetja ali v zandnjem času na lastno LAN omrežje, ki se koristi samo za IP telefonijo. Na isti LAN so povezani razni VoIP terminali kot so IP telefonski vrvični in brezvrvični telefoni. IP DECT bazne enote za pokrivanje večjih površin, IP domofoni na vhodih in prehodih, IP interfoni, IP snemalniki pogovorov. Preko tega LAN-a se lahko povezujejo tudi računalniki v podjetju na katerih so razni VoIP klienti, ki delujejo na SIP VoIP serverju.

Prikaz sestave VoIP javnega telefonskega sistema
VoIP telefonija

S tem omrežjem imamo preko VPN povezav lahko povezana druga oddaljena omrežja (podružnice podjetja) ali pa posamezne telefone, ki se lahko nahajajo kjerkoli po svetu. Za povezave v glavnem služijo SIP trunki različnih uveljavljenih ali alternativnih IP VoIP operaterjev. Alternativni operaterji se uporabljajo zlasti pri linijah za tujino, saj so cenovno lahko tudi nekajkrat cenejši kot klasični operaterji.

Vedno bolj pomembni so tudi razni VoIP klienti za naše pametne telefone. Tu najdemo Skype, Viber in druge močno razširjene aplikacije za prenos govora preko digitalnih omrežij. Nekateri VoIP klienti so pa prilagojeni integraciji v VoIP telefonske sisteme v podjetjih. Ponujajo nam vso funkcionalnost ki smo jo vajeni iz naših namiznih IP telefonov.