Skip to main content

Telefonija

Telefonija

Telefonija je širok pojem in jo v glavnem lahko delimo na dve glavni skupini. Mobilno in stacionarno ali fiksno telefonijo. Ker sem prepričan, da o mobilni telefoniji veste skoraj vse, se bom zato malo bolj posvetil fiksni ali stacionarni telefoniji, ki so ji v zadnjih 10 letih že kar nekajkrat napovedali popoln zaton. Res je, […]

VoIP telefonija

VoIP telefonija

VoIP – Voice over IP. Torej po tej definiciji bi rekli, da je VoIP telefonija tip telefonije, kjer pri prenosu govora koristimo IP povezavo. S pomočjo različnih standardov kot je SIP in različnih glasovnih kodekov. Glas pri VoIP telefoniji torej prenašamo s pomočjo podatkovnih paketov, ki se prenašajo v realnem času (v resnici ni vedno […]