M2M rešitve in izdelki za nadzor in krmiljenje preko GSM omrežja

naslovna

Poleg GSM modemov in modulov nudimo vrsto zaključenih M2M rešitev in izdelkov za podjetja in domove. Naš izbor rešitev sloni na bogatih izkušnjah in dolgoletnih sodelovanjih s proizvajalci. Prednost dajemo kvaliteti in zanesljivosti izdelkov. Na trgu je poplava tovrstnih cenenih izdelkov brez prave poprodajne podpore kar na koncu pomeni razočaranega uporabnika ter dodatne stroške.

V  sklop izdelkov in rešitev za GSM nadzor in krmiljenje spadajo zlasti:

– GSM ključi različnih namenov in zmogljivosti

-GSM krmilno nadzorne enote za industrijo različnih kapacitet

-Nadzor in krmiljenje temperature preko GSM omrežja

-GSM vtičnice za vklop naprav preko napajanja

-GSM alarmi za priklop različnih senzorjev (vlom, izliv vode, CO, dim)

-GSM domofoni s krmilnimi releji in vhodi

GSM ključ

Je GSM komunikator, ki vsebuje vsaj en krmiljen rele. Rele prožimo s pomočjo klica na GSM številko ključa. Če je naša klicna številka na spisku GSM ključa naprava sama prekine klic GSM ključin sproži odpiranje vrat (zapornice, drsnih vrat..). Do vzpostavitve zveze sploh ne pride, tako je bil klic brezplačen. Naprave se med seboj razlikujejo po številu vpisov GSM številk, ki imajo dovoljenje za odpiranje vrat. Delovanje je preprosto in učinkovito. Veliko tovrstnih naprav ima dodane še dodatne izhode in vhode. Take naprave predstavljajo že prave male GSM krmilno nadzorne enote. Programirajo se s pomočjo SMS sporočil, boljše naprave pa tudi s pomočjo računalnika. Naprave opcijsko omogočajo tudi pregled log. datotek uporabnikov, ki so odpirali vrata.

GSM krmilniki-nadzor in krmiljenje procesov, temperature,….

GSM krmilniki zlasti tisti za industrijo so narejeni na osnovi industrijsSP9kih krmilnikov z dodano GSM funkcionalnostjo. Po navadi imajo več digitalnih vhodov in izhodov, ki jih lahko prosto programiramo in nastavljamo. Krmilniki nas alarmirajo preko SMS sporočil ali preko klicev na različne GSM številke. Boljše naprave so po navadi razširljive z dodatnimi moduli za vhode in izhode. Možni so tudi analogni vhodi, kjer spremljamo električni tok oz. napetost in s tem povezane vrednosti senzorjev (temperatura, tlak,…). nivoji so preprosto nastavljivi. Lahko imajo vgrajeno ali zasilno zunanje napajanje. Zaradi kompleksnosti se programirajo preko različnih podatkovnih vrat (USB, RS232…) s pomočjo računalnika.

GSM domofon

GSM domofon ima vgrajena 2 releja, ki ju lahko poljubno krmilimo s pomočjo SMS sporočil. PodAlphatech GSM domofonpira tudi funkcijo GSM ključa, kar pomeni da rele sproži klic vpisane GSM številke. Domofon ima vgrajen tudi digitalni vhod, ki ob sprožitvi senzorja pošlje alarm na vpisane GSM številke. Ob pritisku na tipko domofon pokliče programirano številko, če je številka zasedena ali se ne javi, kliče naslednjo vpisano. Ko se klicani javi sledi pogovor, med pogovorom lahko s pomočjo 2 mestne kode sprožimo rele in tako odpremo vrata. Pogovor se prekine. Vse kar potrebujemo za instalacijo je SIM kartica in 12V napajanje. Programira se preko SMS sporočil ali preko računalnika. Domofon deluje tudi kot GSM ključ. S klicem na številko GSM domofona lahko brez stroškov odpiramo vrata, ki so povezana z domofonom. Ko pokličemo domofon, le-ta preveri, če je naša številka vpisana na spisek dovoljenih. Če je številka s katere kličemo vpisana, domofon prekine zvonjenje in sklene rele za odpiranje vrat. Ker se domofon dejansko ne javi na naš klic tudi ni nobenih stroškov.

Nekaj modelov GSM krmilno nadzornih enot  si lahko pogledate tudi v naši E-trgovini Teleshop.

Za kakršenkoli prodajni ali tehnični nasvet kontaktirajte Boštjana:

Tel: 01 5466500 ali 041 749 092

Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si 

Brošure – GSM nadzor preko GSM

 gsmalarm bellboy GSM-domofoni-Alphatech-150
GSM ključ, nadzor preko GSM GSM vtičnica-BELLBOY GSM domofon