Ko je potrebno pokriti večjo površino kot jo lahko pokrijemo z eno DECT bazno enoto, oz, potrebujemo več prenosnih slušalk kot 6 pride v poštev, da začnemo razmišljati o sistemskem DECT sistemu. Gigaset N870 IP predstavlja najnovejšo rešitev na tem področju. Sistem sestavlja DECT bazna enota Gigaset N870 IP in slušalke iz programa Gigaset PRO. Sistem je lahko sestavljen na 3 različne načine.

Trije načini delovanja sistema

Do 10 baznih enot lahko uporabimo 10 baz, pri tem pa ena baza istočasno prevzame vlogo DECT managerja. V tem primeru ima sistem zmogljivost do 50 slušalk. Če ima ena baza izključno vlogo DECT managerja lahko krmili do 60 baznih enot in do 250 slušalk. Če posamezne DECT managerje krmili centralni DECT server lahko sistem sestavlja do 6000 baznih enot in 20000 slušalk.

Trije različni načini sestave IP DECT sistema Gigaset N870 IP
Gigaset DECT IP sistem -načini delovanja

Kot vidimo je sistem res zmogljiv in modularen. Sestavni del je samo eden, saj vse naštete vloge razen DECT serverja lahko prevzame bazna enota Gigaset N870 IP, ki lahko deluje v različnih modusih.

IP DECT sistem v kombinaciji s slušalkami Gigaset PRO zagotavlja veliko dodatne funkcionalnosti. S slušalkami drugih proizvajalcev sistem v glavnem deluje v okviru standarda GAP, ki zagotavlja osnovno funkcionalnost komunikacijskih DECT sistemov. V spodnji predstavitvi si lahko ogledate vse podrobnosti in sestavo novega IP DECT sistema.

Ta sistem lahko priključimo na poljuben IP SIP telefonski sistem, lahko pa ga priključimo tudi neposredno na operaterja. Seveda ga lahko razdelimo na več poljubno velikih različnih enot, ki med seboj niso povezane preko DECT signala. Na sistem lahko priključimo tudi namizne telefone , ki delujejo preko DECT signala- Maxwell C.

IP DECT sistem je še zlasti primeren za podjetja, ki imajo heterogeno zasnovo, želijo pa povezati vse svoje oddelke v enotno komunikacijsko enoto, kjer je vsak dosegljiv vsakemu v vsakem trenutku.

slušalke in bazno enoto si lahko ogledate tudi v našem Teleshopu.